Przebieg inwestycji

Inicjacja

Faza projektu

Realizacja

Zakończenie

Koncepcja

 • Analiza warunków zabudowy
 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
 • Przyjęcie optymalnych rozwiązań projektowych
 • Wykonanie rysunków koncepcyjnych
 • Stworzenie wizualizacji obiektu
 • Oszacowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia

Projekt budowlany

 • Uzyskanie niezbędnych opiniii i pozwoleń
 • Opracowanie projektu wielobranżowego (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, drogi, badania geotechniczne, uzgodnienia p.poż., BHP, SANEPID)
 • Sporządzenie przedmiaru
 • Wykonanie kosztorysu wstępnego
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę

Projekt wykonawczy

 • Opracowanie dokumentacji do realizacji obiektu
 • Wykonanie zestawienia materiałowego
 • Wykonanie kosztorysu inwestorskiego