HALA PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWA

Inwestor Luvena S.A.
Obiekt Hala produkcyjna z wiatą, galeriami i węzłem przesypowym
Lokalizacja Luboń k. Poznania
Informacje Wysokości ok. 28,5 m
Udział Główny projektant
Data 2015-2016

Na zlecenie inwestora opracowaliśmy pełnobranżowy Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Projekt Warsztatowy wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę dotyczące inwestycji pt.: „Modernizacja Instalacji Granulacji Nawozów Metodą Zgniatania” na terenie zakładu Luvena S.A. w Luboniu.