HALA MAGAZYNOWA

Inwestor Bud-Rental Sp. z o.o.
Obiekt Hala magazynowa dla "centrum usług logistyczno - magazynowych"
Lokalizacja Poznań
Informacje Powierzchnia zabudowy 2 300m2
Udział Główny projektant konstrukcji
Data 2013

W ramach prac projektowych wykonaliśmy Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Warsztatowy. Wymagania inwestycyjne to optymalne wykorzystanie możliwej powierzni zabudowy i kubatury wnętrza hali.